Semestereinführung: MA Photographic Studies, Begrüßung Erstsemester

28.09.2023 / 14:00 - 15:00

MA Photographic Studies, Begrüßung Erstsemester, SGL Jünemann, (per Webex: https://fh-dortmund.webex.com/join/kai.juenemann)